Skip to content Skip to footer

Sự kiện

Some description text for this item

14 August

THẢI ĐỘC TỰ NHIÊN THEO AYURVEDA & YOGA

Date August 14, 2022
Cost $400
Lần đầu tiên được tổ chức tại Om Tara Hà Nội, Workshop Thải độc & Thanh lọc theo Ayurveda và Yoga được dẫn dắt bởi Master Lakshmi Phạm sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ lý thuyết nền tảng về sức khoẻ, thể tạng cá nhân, độc tố và cơ chế thải độc, thanh lọc của cơ thể con người.
July 18, 2022-July 24, 2022
Subtitle

Donations

Some description text for this item

Help us to maintain our community and provide teaching opportunities for future guests. Even a small sum will help or you can join a group of volunteers.