Skip to content Skip to footer

THẢI ĐỘC TỰ NHIÊN THEO AYURVEDA & YOGA

Lần đầu tiên được tổ chức tại Om Tara Hà Nội, Workshop Thải độc & Thanh lọc theo Ayurveda và Yoga được dẫn dắt bởi Master Lakshmi Phạm sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ lý thuyết nền tảng về sức khoẻ, thể tạng cá nhân, độc tố và cơ chế thải độc, thanh lọc…

Xem chi tiết

Om Tara Hà Nội

Om Tara Yên Bái