Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Buddhist Festivals & Ceremonies

Some Buddhist teachers insist that believing in rebirth is necessary for living an ethical life. Their concern is that if there is no fear of karmic repercussions in future lifetimes, what keeps hospice patients, for example, from overcharging their credit cards? I find this argument as sad as the argument that without a belief…

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí vận hành

  Om Tara Vegan hàm chứa sự bình yên trong từng thức quà thiên nhiên và không gian an lành. Bằng tất cả sự trân quý và yêu mến dành cho mọi người, Om Tara Vegan mong muốn có thể tìm được những người đồng hành đi cùng chúng tôi. Số lượng: 1 nhân viên  Thời…

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí quản lý vận hành

  Om Tara Vegan hàm chứa sự bình yên trong từng thức quà thiên nhiên và không gian an lành. Bằng tất cả sự trân quý và yêu mến dành cho mọi người, Om Tara Vegan mong muốn có thể tìm được những người đồng hành đi cùng chúng tôi.  Số lượng: 1 nhân viên Mô…

Xem chi tiết

Tuyển dụng quản trị văn phòng (Admin)

  Om Tara Vegan hàm chứa sự bình yên trong từng thức quà thiên nhiên và không gian an lành. Bằng tất cả sự trân quý và yêu mến dành cho mọi người, Om Tara Vegan mong muốn có thể tìm được những người đồng hành đi cùng chúng tôi. Số lượng: 1 nhân viên  Thời…

Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân viên phục full time

  Om Tara Vegan hàm chứa sự bình yên trong từng thức quà thiên nhiên và không gian an lành. Bằng tất cả sự trân quý và yêu mến dành cho mọi người, Om Tara Vegan mong muốn có thể tìm được những người đồng hành đi cùng chúng tôi.  Số lượng: 2 nhân viên …

Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân viên phục vụ part time

Om Tara Vegan hàm chứa sự bình yên trong từng thức quà thiên nhiên và không gian thơ mộng. Bằng tất cả sự trân quý và yêu mến dành cho mọi người, Om Tara Vegan mong muốn có thể tìm được những người đồng hành đi cùng chúng tôi.  Số lượng: 5 nhân viên Mô…

Xem chi tiết

Should I Believe in Rebirth?

Some Buddhist teachers insist that believing in rebirth is necessary for living an ethical life. Their concern is that if there is no fear of karmic repercussions in future lifetimes, what keeps hospice patients, for example, from overcharging their credit cards? I find this argument as sad as the argument that without a belief in…

Xem chi tiết

How to Be a Buddhist in Today’s World

Some Buddhist teachers insist that believing in rebirth is necessary for living an ethical life. Their concern is that if there is no fear of karmic repercussions in future lifetimes, what keeps hospice patients, for example, from overcharging their credit cards? I find this argument as sad as the argument that without a belief…

Xem chi tiết

Managing Relationships
Đăng bởiAlan Brahm

Managing Relationships

Some Buddhist teachers insist that believing in rebirth is necessary for living an ethical life. Their concern is that if there is no fear of karmic repercussions in future lifetimes, what keeps hospice patients, for example, from overcharging their credit cards? I find this argument as sad as the argument that without a belief…

Xem chi tiết

Om Tara Hà Nội

Om Tara Yên Bái